คุณคิดยังไงกับโอกาสทางธุรกิจของเนื้อพืช? | ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, ถังแช่และล้างถั่วเหลือง, เครื่องบดและต้ม | Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd.

เครื่องทำเต้าหู้อัตโนมัติ, เครื่องทำเต้าหู้ง่าย, เครื่องทำเต้าหู้ทอด, เครื่องผลิตเต้าหู้อุตสาหกรรม, เครื่องทำเต้าหู้ขนาดเล็ก, อุปกรณ์อาหารถั่วเหลือง, เครื่องทำเนื้อถั่วเหลือง, เครื่องทำน้ำเต้าหู้และถั่วเหลือง, อุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้สำหรับขาย, เครื่องทำเต้าหู้, ผู้ผลิตเครื่องทำเต้าหู้, ราคาเครื่องทำเต้าหู้, เครื่องจักรทำเต้าหู้, เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, การทำเต้าหู้, อุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, ราคาเครื่องทำเต้าหู้, โรงงานผู้ผลิตเต้าหู้, การผลิตเต้าหู้, เครื่องมือผลิตเต้าหู้, โรงงานผลิตเต้าหู้, อุปกรณ์ผลิตเต้าหู้, สายการผลิตเต้าหู้, ราคาสายการผลิตเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้อัตโนมัติ, เครื่องทำเนื้อมังสวิรัส, ไลน์ผลิตเนื้อมังสวิรัสเพชรบุรี, เครื่องจักรทำเต้าหู้และอุปกรณ์, เครื่องทำเต้าหู้ในโรงงาน, เครื่องทำน้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองอัตโนมัติ, เครื่องทำน้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองอัตโนมัติ, เครื่องทำเต้าหู้ง่าย, การผลิตนมถั่วเหลือง, เครื่องทำเครื่องดื่มถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้เครื่องทำนมถั่วเหลืองเชิงพาณิชย์ เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้ เครื่องทำนมถั่วเหลืองเครื่องทำนมถั่วเหลืองทำที่ไต้หวัน เครื่องทำนมถั่วเหลือง เครื่องจักรทำนมถั่วเหลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำนมถั่วเหลือง ผู้ผลิตนมถั่วเหลือง เครื่องทำนมถั่วเหลือง, การผลิตนมถั่วเหลือง, อุปกรณ์ผลิตนมถั่วเหลือง, ไลน์การผลิตนมถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองราคา, เครื่องประมวลถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้, เครื่องทำนมถั่วเหลืองใช้เพื่อการค้า, เครื่องทำนมถั่วเหลืองใช้เพื่อการค้า, เครื่องทำนมถั่วเหลืองทางการค้า, เครื่องต้มนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องบดนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องทำนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องทำนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องจัดการผลิตนมถั่วเหลืองทางธุรกิจ / eversoon, แบรนด์ของ Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd. เป็นผู้นำด้านเครื่องจักรทำนมถั่วเหลืองและเครื่องทำเต้าหู้ ในฐานะผู้คุ้มครองความปลอดภัยของอาหาร เราแบ่งปันเทคโนโลยีหลักและประสบการณ์อาชีพในการผลิตเต้าหู้กับลูกค้าทั่วโลกของเรา ให้เราเป็นพันธมิตรที่สำคัญและมีอำนาจให้เห็นพัฒนาการธุรกิจและความสำเร็จของคุณ

เครื่องทำเต้าหู้อัตโนมัติ, เครื่องทำเต้าหู้ง่าย, เครื่องทำเต้าหู้ทอด, เครื่องผลิตเต้าหู้อุตสาหกรรม, เครื่องทำเต้าหู้ขนาดเล็ก, อุปกรณ์อาหารถั่วเหลือง, เครื่องทำเนื้อถั่วเหลือง, เครื่องทำน้ำเต้าหู้และถั่วเหลือง, อุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้สำหรับขาย, เครื่องทำเต้าหู้, ผู้ผลิตเครื่องทำเต้าหู้, ราคาเครื่องทำเต้าหู้, เครื่องจักรทำเต้าหู้, เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, การทำเต้าหู้, อุปกรณ์ทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, ราคาเครื่องทำเต้าหู้, โรงงานผู้ผลิตเต้าหู้, การผลิตเต้าหู้, เครื่องมือผลิตเต้าหู้, โรงงานผลิตเต้าหู้, อุปกรณ์ผลิตเต้าหู้, สายการผลิตเต้าหู้, ราคาสายการผลิตเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำเต้าหู้อัตโนมัติ, เครื่องทำเนื้อมังสวิรัส, ไลน์ผลิตเนื้อมังสวิรัสเพชรบุรี, เครื่องจักรทำเต้าหู้และอุปกรณ์, เครื่องทำเต้าหู้ในโรงงาน, เครื่องทำน้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองอัตโนมัติ, เครื่องทำน้ำเต้าหู้จากถั่วเหลืองอัตโนมัติ, เครื่องทำเต้าหู้ง่าย, การผลิตนมถั่วเหลือง, เครื่องทำเครื่องดื่มถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้เครื่องทำนมถั่วเหลืองเชิงพาณิชย์ เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้ เครื่องทำนมถั่วเหลืองเครื่องทำนมถั่วเหลืองทำที่ไต้หวัน เครื่องทำนมถั่วเหลือง เครื่องจักรทำนมถั่วเหลือง เครื่องจักรและอุปกรณ์ทำนมถั่วเหลือง ผู้ผลิตนมถั่วเหลือง เครื่องทำนมถั่วเหลือง, การผลิตนมถั่วเหลือง, อุปกรณ์ผลิตนมถั่วเหลือง, ไลน์การผลิตนมถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองราคา, เครื่องประมวลถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลือง, เครื่องทำนมถั่วเหลืองและเต้าหู้, เครื่องทำนมถั่วเหลืองใช้เพื่อการค้า, เครื่องทำนมถั่วเหลืองใช้เพื่อการค้า, เครื่องทำนมถั่วเหลืองทางการค้า, เครื่องต้มนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องบดนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องทำนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องทำนมถั่วเหลืองสำหรับใช้ทางธุรกิจ, เครื่องจัดการผลิตนมถั่วเหลืองทางธุรกิจ

คุณคิดยังไงกับโอกาสทางธุรกิจของเนื้อพืช?

ตามข้อมูลจากสถาบันอาหารดี ตลาดเนื้อปลอมระดับโลกจะเติบโตจาก 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2018 ไปสู่ 85 พันล้านเหรียญสหรัฐโดย 2030 และ 30.9 พันล้านเหรียญสหรัฐโดย 2026. ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เนื้อสัตว์ที่มาจากพืช แต่ยังมีอาหารทะเลที่มาจากพืชที่เป็นที่โปรดใหม่ของผัก และผลิตภัณฑ์โปรตีนทดแทนเหล่านี้จะยังคงทำให้รสชาติของคนตกหลุมรัก ในขณะที่โลกพยายามลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ภายนอกเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤติอาหาร


22 Apr, 2024 Yung Soon Lih Food Machine (eversoon)

ในฐานะผลิตภัณฑ์เนื้อทดแทน การพัฒนาอุตสาหกรรมเนื้อพืชเป็นส่วนสำคัญของการลดคาร์บอน ตามข้อมูลจาก FAO ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รวมจากการเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกมีส่วนร้อยละ 14.5 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมีโคนมีส่วนร้อยละสูงสุดประมาณ 65% ของปริมาณก๊าซที่มาจากการเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตเนื้อสูงกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งหมดจากรถยนต์ เรือ เรือไฟฟ้า เครื่องบิน และอื่น ๆ
 
นอกจากนี้การเติบโตของประชากรระดับโลกจะยังคงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมและอาจเป็นสาเหตุของวิกฤติอาหาร โดยที่ประชากรระดับโลกมีน่าจะเพิ่มขึ้นไปถึง 8.5 พันล้านคน โดยปี 2030 9.7 พันล้านคน โดยปี 2050 และมากกว่า 10 พันล้านคนประมาณปี 2058

อ้างอิงจาก:
👉 https://www.ctee.com.tw/news/20230810700372-430503

เว็บไซต์:
👉 https://www.yslfood.com/zh-TW/category/A0101.html

#เนื้อพืช #เนื้อวีแกน #จากพืช #เนื้อจากพืช #ชีวิตมังสวิรัติ
#วีแกน #อาหารวีแกน #ชุมชนวีแกน #โปรตีนจากพืช
#โปรตีนจากพืช #vegansofig #กินจากพืช #กินจากพืช
#มังสวิรัติ #โปรตีนวีแกน #บาร์บีคิววีแกน #พลังจากพืช

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องตัดเต้าหู้อัตโนมัติสำหรับรูปร่างและขนาดที่สวยงามของเต้าหู้ - เครื่องตัดเต้าหู้, เครื่องตัดอาหาร, เครื่องอาหาร, อุปกรณ์อาหาร
เครื่องตัดเต้าหู้อัตโนมัติสำหรับรูปร่างและขนาดที่สวยงามของเต้าหู้

อุปกรณ์ตัดเต้าหู้อัตโนมัติใช้การตรวจจับแบบสามขั้วเพื่อตรวจจับแผ่นเต้าหู้ทั้งหมดและนำเข้าโดยอัตโนมัติ...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เครื่องทำเต้าหู้ตัดน้ำอัตโนมัติ - เครื่องตัดเต้าหู้, เครื่องตัดอาหาร, เครื่องอาหาร, อุปกรณ์อาหาร
เครื่องทำเต้าหู้ตัดน้ำอัตโนมัติ

ผู้ประกอบการดันแผ่นเต้าหู้หลังจากการถอดพิมพ์ลงในเครื่องตัดเต้าหู้อัตโนมัติ...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เครื่องตัดเต้าหู้ด้วยมือ - เครื่องตัดเต้าหู้, เครื่องตัดอาหาร, เครื่องอาหาร, อุปกรณ์อาหาร
เครื่องตัดเต้าหู้ด้วยมือ

กดด้วยมือเพื่อใช้เครื่องมือมีดตัดแนวนอนและแนวตั้ง แค่กดสองหูเพื่อดำเนินการตัดเต้าหู้...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เครื่องกดเต้าหู้ต่อเนื่อง - เครื่องกดเต้าหู้อุตสาหกรรม, เครื่องกดหม้อทำเต้าหู้, เครื่องกดเต้าหู้, เครื่องกดและอัดเต้าหู้, เครื่องอัดหม้อทำเต้าหู้, อุปกรณ์อาหาร, เครื่องอาหาร, เครื่องกดเต้าหู้
เครื่องกดเต้าหู้ต่อเนื่อง

แม่พิมพ์เต้าหู้ถูกย้ายไปยังกระบวนการกดหลังจากการจัดเก็บ...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เครื่องหมุนแม่พิมพ์เต้าหู้ - เครื่องหมุนแม่พิมพ์เต้าหู้
เครื่องหมุนแม่พิมพ์เต้าหู้

แม่พิมพ์เต้าหู้ที่ถูกกดสามารถตัดได้หลังจากถอดแม่พิมพ์และผ้าออก...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า
เครื่องหมุนแม่พิมพ์ถั่วเต้าอัดอัตโนมัติแบบละเอียด - เครื่องหมุนแม่พิมพ์ถั่วเต้าอัดอัตโนมัติแบบละเอียด
เครื่องหมุนแม่พิมพ์ถั่วเต้าอัดอัตโนมัติแบบละเอียด

ขนมจีนที่ถูกกดแล้วต้องตัดหลังจากเอาแม่พิมพ์และผ้าออก...

รายละเอียด หยิบใส่ตะกร้า

สายการผลิตเต้าหู้และนมถั่วเหลือง

การวางแผนสายการผลิตเต้าหู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

คุณคิดยังไงกับโอกาสทางธุรกิจของเนื้อพืช? | ผลิตภัณฑ์เต้าหู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, ถังแช่และล้างถั่วเหลือง, เครื่องบดและต้ม | Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd.

ตั้งอยู่ในไต้หวันตั้งแต่ปี 1989, Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรการผลิตอาหารที่เชี่ยวชาญในภาคเกี่ยวกับถั่วเหลือง, นมถั่วเหลืองและการทำเต้าหู้ ได้รับการออกแบบเองเป็นเครื่องผลิตนมถั่วเหลืองและเต้าหู้ที่เป็นเอกลักษณ์ มีใบรับรอง ISO และ CE ขายใน 40 ประเทศด้วยชื่อเสียงที่ดี

Yung Soon Lih มีประสบการณ์ในการผลิตเครื่องจักรอาหารมากกว่า 30 ปีและประสบการณ์ทางเทคนิค ผลิตอย่างมืออาชีพ: เครื่องทำเต้าหู้, เครื่องทำน้ำเต้าหู้, เครื่องปรับปรุงถั่วงอกอัลฟาลฟา, เครื่องบด ฯลฯ