• Đậu phụ, sữa đậu nành  chuyên nghiệp  Nhà cung cấp giải pháp
  Đậu phụ, sữa đậu nành
  chuyên nghiệp
  Nhà cung cấp giải pháp
 • Chứng chỉ CE và giấy chứng nhận  Dây chuyền sản xuất đậu phụ
  Chứng chỉ CE và giấy chứng nhận
  Dây chuyền sản xuất đậu phụ
 • Đậu phụ, sữa đậu nành  Gourmet
  Đậu phụ, sữa đậu nành
  Gourmet
 • Máy đậu nành  Tùy chỉnh  Thiết kế và phát triển
  Máy đậu nành
  Tùy chỉnh
  Thiết kế và phát triển

Chúng ta là ai

We are the first food machine manufacture whom developed the European Tofu turn-key production line to help our customers to produce Veggie Tofu, Smoked Tofu, Tofu Burger, Tofu Sausage to satisfy the consumers’ demand of American and European market.

Đọc thêm

Chúng ta làm gì

We are the pioneer and leader of developing and total solution provider of Soybean processing machines, includes Tofu, Soy Beverages, Bean Sprout, Alfalfa manufacture machine and turn-key production line.

Đọc thêm

sản phẩm nổi bật

Thông cáo báo chí