Đại lý và Đại lý

Đại lý và Đại lý

<p> Ảnh hưởng đến các yếu tố protein đậu nành là rất lớn, ngoài điều kiện nhiệt độ và khí hậu. Đậu tương hữu cơ có protein cao hơn so với đậu tương nói chung. Do đó, có những doanh nghiệp sử dụng đậu nành hữu cơ để làm đậu phụ và sữa đậu nành. Nếu bạn quan tâm đến thực phẩm đậu nành, bạn có thể xem thêm các loại thực phẩm có liên quan trong <a href="/en/c Category/Soybean-Food/A0302.html"arget <em> <strong> Tìm kiếm theo thực phẩm </ mạnh> </ em> </a>. </ p>

Thông cáo báo chí