Thông báo về email gian lận

Thông báo về email gian lận

Thông báo!

Thông báo về email gian lận - Thông báo! Chúng tôi muốn giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.
Thông báo! Chúng tôi muốn giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Chúng tôi muốn giúp bạn tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo. Xin lưu ý rằng YSL sẽ chỉ gửi cho bạn một email thông qua "@ yslfood.com". Nếu bạn nhận được email từ một người tự xưng là từ YSL như ví dụ về email này bên dưới hoặc bất kỳ email đáng ngờ nào khác (@ yzlfood.com 、 @ uymail.com @ mail.com 、 @ hotmail.com @ gmail.com ), không trả lời những email đó. Vui lòng liên hệ với YSL qua số điện thoại hoặc chuyển tiếp tới "yslfood@yslfood.com" để kiểm tra tính xác thực.

Thông báo của YSL - THÔNG BÁO VỀ EMAIL FRAUDULENT VÀ MẠNG INTERNET

Gần đây, lừa đảo trực tuyến rất phổ biến. YSL nhắc nhở bạn chú ý đến họ. Cảm ơn bạn.

Thông cáo báo chí