Liên hệ chúng tôi

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên lạc

Chúng tôi sẽ không thông báo cho bạn về thông báo chuyển đổi tài khoản ngân hàng từ tài khoản Email không xác định. Tất cả các Email nên được gửi đến: yslfood@yslfood.com hoặc Liên hệ với chúng tôi Hệ thống điều tra. Cảm ơn sự hợp tac của bạn!

      
Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd. Vị trí

Gửi một cuộc điều tra ngay bây giờ

Đối với bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng điền vào mẫu yêu cầu, chúng tôi sẽ lấy lại cho bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!

Thông cáo báo chí