Tekniköverföring och tjänster

Tekniköverföring och tjänster

Tekniköverföring:

 1. Teknik och erfarenhet dela, och hjälpa vår custormer att producera en marknadskrävande Tofu, sojamjölk och Vegan köttprodukt .
 2. Tofu, sojamjölk eller Vegan köttproduktion undervisning.
 3. 3 till 6 månader ingenjör till fabriksöverföring.

Pre-Sale Services

 1. Skräddarsydda förslag enligt kundernas kapacitet kräver inte bara Tofu, sojamjölk eller Vegan kött , utan även sojabönelaterad produkt.
 2. Under tiden, när kunden har ett särskilt behov, kommer vår ingenjör och service och tekniskt team att vara kundens säkerhetskopia.
 3. Din fabriksplatsutvärdering, arrangera vår utländska försäljningsingenjör till kundens webbplats för utvärdering och design av Tofu, sojamjölk eller Vegan Meat nyckelfärdiga produktlinje.
 4. Ordna ett besök som existerade Tofu, sojamjölk eller Vegan Meat tillverkar och ansikte mot ansikte mötesrådgivning.

After-Sale Service

 1. Installation, tränings- och underhållstjänst på din arbetsplats. Och ge handbok för mat maskin drift och underhåll.
 2. Erbjuder en komplett träning för matmaskin som fungerar för vår kund.
 3. Med fullständig kundklappleveransprocess för att lösa kundens problem snabbt och korrekt inom 24 timmar.
 4. Problemlösning av programvara - Fjärrkontroll för att lösa programvaruproblem och tillhandahålla 24 timmars problemlösningstjänst.
 5. Problemlösning av hårdvara - Ordna lokalingenjör, specialtilldelad person för underhåll av plats och problemlösning.
 6. Ordna vår handledare och ingenjör för kundsidan att besöka minst en gång inom två år för att tillhandahålla utrustningskalibrering, livsmedelsproduktion och kvalitetskontroll ansikte mot ansikte.
 7. Konsulttjänst om kapacitet och fabriksutbyggnad.

Mat maskineri Seminarium

För att stärka utbytet och samarbetet mellan våra samarbetspartners och vårt företags livsmedelsbearbetning och förpackningsutrustning, hålla Soybean Tofu-bearbetning, Marketing Business of Soy milk och Food Machinery Seminar på vår senaste utrustning.

Vi kommer att bjuda företag med ett starkt intresse för vårt företags utrustning, att introducera nya produkter, befordra kompetens och därigenom skapa en ömsesidigt fördelaktig och vinn-vinn-samarbetsmodell genom att bygga nya partnerskap.

gallerier
gallerier
gallerier

Pressmeddelande